PERSBERICHT

Captin en OpenBook.Works gaan samenwerking aan om bedrijven te helpen medewerkersbetrokkenheid verder te vergroten.

Captin en OpenBook.Works gaan samenwerken om bedrijven nog beter in staat te stellen de betrokkenheid van medewerkers te versterken. Via het gecombineerde aanbod wordt enerzijds betrokkenheid van medewerkers vergoot door hen een aandeel te geven in het bedrijf. Anderzijds wordt met trainingen gewerkt aan zogenaamde Business Savvy teams: teams die weten hoe een bedrijf werkt en wat de organisatie nodig heeft om te groeien en beter te worden. Met deze multidisciplinaire aanpak spelen Captin en OpenBook.Works in op de vraag naar modern werkgeverschap.

Captin verzorgt binnen de samenwerking het medewerkersparticipatieinstrument, waarbij medewerkers een aandeel (of andere financiële instrumenten) van het bedrijf kopen of krijgen. De drie belangrijkste redenen voor medewerkersparticipatie zijn 1) beloning, 2) mede-ondernemerschap en 3) binding tussen werknemer en werkgever door gelijke belangen. Tientallen klanten gebruiken inmiddels het platform van Captin voor hun medewerkersparticipatieprogramma’s.

Joost Roosen, oprichter en Managing Director Captin: ‘Captin is in Nederland marktleider in het beheer van medewerkersparticipatieregelingen voor beursgenoteerde maar ook niet-beursgenoteerde ondernemingen. Door de toevoeging van het ondersteunen van medewerkersbetrokkenheid op de werkvloer, worden werkgevers verder ontzorgt en krijgen medewerkers meer voeling met het bedrijf en haar financiële situatie. Wat een positief effect heeft op de resultaten van de onderneming.

OpenBook.Works richt zich binnen de samenwerking op het begrip van medewerkers van de financiële en operationele cijfers en hoe zij daar in hun dagelijkse activiteiten invloed op uit kunnen oefenen. Dit gebeurt door middel van het stellen van Business Challenges van 100 dagen. Medewerkers zetten de lange termijn doelstelling van de onderneming om in behapbare 100 dagen doelstellingen. Via deze methodiek ontstaan er Business Savvy Teams; teams die weten hoe een bedrijf werkt en wat de organisatie nodig heeft om duurzaam succesvol te zijn.

Duncan Oyevaar, founding partner OpenBook.Works: ‘Ons programma is gebaseerd op Open-Book Management. Dit is een methode waarbij je medewerkers inzicht geeft in de operationele en financiële cijfers. Medewerkers krijgen meer zakelijk inzicht in hoe zij bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het verbeteren van de omzet en overige doelstellingen van het bedrijf. Door medewerkers dat inzicht te geven, en hen te laten realiseren dat ze wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de resultaten van de organisatie, vergroten we medewerkersbetrokkenheid. Door de samenwerking met Captin schakelen we belangen van werknemers en werkgevers meer gelijk.’

Over CAPTIN

Captin is een carve out van Lanschot Kempen en begeleidt als marktleider in Nederland ondernemingen bij de implementatie en uitvoer van medewerkersparticipatieregelingen. Captin beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders. Naast het medewerkersparticipatieplatform beschikt Captin ook over een handelsplatform waarop financiële instrumenten verhandelbaar worden gemaakt. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank en staat geregistreerd in het register van de AFM.
www.captin.nl

Over OPENBOOK.WORKS

OpenBook.Works helpt medewerkers in alle lagen van de organisatie met trainingen hoe het bedrijf waarde toevoegt en wat er nodig is om het optimale resultaat te behalen, nu en in de toekomst. De trainingen combineren financiële kennis met bedrijfskennis. De medewerkers leren hoe strategie, gedrag en beslissingen duurzame winstgevendheid en werkplezier kunnen vergroten. Door de trainingen ontstaan Business Savvy teams. OpenBook.Works is Honoree B Corp 2019 ‘Best for the Workers’.
www.openbook.works

Contact Captin
Joost Roosen
06 13 11 27 34
joost.roosen@captin.nl

Contact OpenBook.Works
Duncan Oyevaar
06 53 33 33 03
duncan@openbook.works